Ordenanza reguladora do prezo público para actividades culturais, recreativas e de lecer
20/05/2024
Ordenanza reguladora das condicións de acceso ás prazas de titularidade municipal do centro de atención residencial do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar do Conecllo de Vilardevós
20/05/2024