Convocatoria e bases reguladoras do concurso público para gastos de funcionamento das federacións au agrupacións de asociacións veciñais de Ourense, correspondentes ao ano 2024
21/06/2024
Apertura das piscinas municipais
29/06/2024