Ordenanza reguladora das condicións de acceso ás prazas de titularidade municipal do centro de atención residencial do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar do Conecllo de Vilardevós
20/05/2024
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación dos servizos de piscinas municipais
20/05/2024